Nordfyns Kommune, Skoledistrikt Søndersøskolen: Distrikt Søndersøskolen søger administrativ leder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en afdelingsleder, der i samarbejde med det øvrige ledelsesteam, får det daglige ansvar for ledelsen af vores 10.klassecenter med ca. 65 elever og 5 lærere, samt administrative opgaver for hele organisationen. I Nordfyns Kommune trådte den nye skolestruktur i kraft i august 2023 og herefter består Søndersøskolen af 4 afdelinger, og vi skal derfor i gang med at udvikle en samlet organisation i respekt for afdelingernes traditioner.

Vores skole er central beliggende i Nordfyns Kommune med kort afstand til Odense og motorvej. Skolen består af 4 velfungerende afdelinger, der i Søndersø består af en afdeling fra 0. - 3. klasse og en afdeling fra 4. - 9. klasse, samt kommunens 10. klassecenter beliggende i tilknytning til STX- Nordfyn. Endvidere en afdelingsskole i Særslev fra 0. - 9. klasse. Søndersøskolen er en udviklingsorienteret skole med et engageret personale, der arbejder for en skole, hvor der er højt til loftet, udfordringer til alle, tryghed, trivsel og kvalitet i undervisningen.

Som afdelingsleder bliver du en del af et ledelsesteam, som for nuværende består af skoleleder, viceskoleleder og 2 afdelingsledere. Vi er et erfarent ledelsesteam, som bestræber os på fortsat at lære og tænke nyt. Vi har høje ambitioner og et kontinuerligt fokus på udvikling og resultater.

Om jobbet

Til Søndersøskolen søger vi en dygtig og helhedsorienteret administrativ leder, der kan indgå i skolens øvrige ledelsesteam.

Vi forventer, at du er en holdspiller, der vil fremme et forpligtende og professionelt samarbejde blandt skolens medarbejdere og forældre, blandt eget lederteam og i et åbent og resultatorienteret samarbejde med øvrige ledere i kommunen.

Du skal være med til at skabe resultater for børn og unges læring og trivsel. Som leder af administrationen tager du ansvar for helheden gennem tillid, åbenhed og dialog samt sikrer arbejdsglæde og faglig stolthed.
Vi søger en administrativ leder, der er kan sit håndværk: Økonomistyring, budgetlægning og planlægning af skoleåret – og samtidig er motiveret for at have personaleansvar. Du vil blive leder for personalet i 10.klassecenteret samt få en koordinerende rolle sammen med vores dygtige kontorpersonale.

Som administrativ leder vil du i samarbejde med skolelederen være rygraden i skolens økonomistyring, budgetlægning samt planlægning og opfølgning af skolens ressourceforbrug.

Vi lægger vægt på, at vores nye administrative afdelingsleder:

 • er fagligt dygtig ift. økonomistyring og har et godt administrativt overblik
 • kan påtage sig ansvaret for, at skolens administration og ressourceudnyttelse understøtter     skolens strategiske og pædagogiske prioriteringer
 • har gode lederegenskaber og har en baggrund, der dokumenterer, at du kan varetage stillingen
 • har ansvaret for skemalægning og planlægning af skoleåret
 • kan arbejde selvstændigt og gerne vil være medskaber af en professionel samarbejdskultur
 • har en systematisk tilgang til opgaveløsningen og følger alle opgaver til dørs
 • kan sætte sig ind i forskellige overenskomster og administrative retningslinjer.

Desuden forestiller vi os, at du kommer med erfaring fra undervisning af de ældste elever og har gode ideer til, hvordan man skaber et spændende og inspirerende ungemiljø. For os er elevernes stemme vigtige i bestræbelserne på at udvikle de unge mennesker i vores 10. klassecenter til selvstændige, livsduelige og demokratisk dannede mennesker, der via et 10.skoleår bliver mere modne og afklarede omkring deres fremtidige uddannelsesvalg.

Vi kan tilbyde dig:

 • ansættelse på en skole i god udvikling, hvor der både er engagement og vilje til at lave en god og spændende skole for eleverne og en god arbejdsplads for medarbejderne
 • en dygtig medarbejdergruppe, der spiller positivt med om at skabe resultater og trivsel for skolens elever
 • en engageret og positiv forældrekreds, som er en vigtig samarbejdspartner i forhold til elevernes læring og trivsel
 • at du bliver en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, humor og kollegialt samvær.

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat med tiltrædelse 1. december 2023.

For spørgsmål og aftale om besøg på skolen bedes du kontakte skoleleder Jan Møller-Iversen på tlf. 30 59 15 24.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag den 8. oktober 2023.

Første samtale forventes at finde sted onsdag den 11. oktober 2023 og anden samtalerunde onsdag den 25. oktober 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=70c3df33)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordfyns Kommune, Skoledistrikt Søndersøskolen, Nordmarksvej, 5471 Søndersø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=70c3df33&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5909966

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet