Undervisningsstilling på Erhvervslinjen - Gør en forskel for unge i Nordfyns Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at videreudvikle Erhvervslinjen, et nyt skoletilbud i Nordfyns Kommune? 

Nordfyns Ungdomsskole har siden 1. januar 2024 startet et nyt skoletilbud, som en del af vores heltidsundervisning. Tilbuddet er målrettet unge fra 8.-10. årgang, som vil profitere af et skoletilbud, der har sin hovedvægt på praksisfaglig tilgang til undervisning, og hvor der udover enkelte boglige fag, indgår undervisning på værksteder samt udvidet erhvervspraktik. Eleverne visiteres fra andre specialtilbud såvel som fra almenskolen.

Derfor søger vi en underviser på fuld tid til ansættelse pr. 1. august 2024.

Vi ønsker en medarbejder med et højt pædagogisk og fagligt niveau, som er i stand til at formidle viden til vores elever, der kommer med forskellige baggrunde og livshistorier.

Vi tror på:

 • at vores unge altid gør "det bedste de kan". Det betyder, at vi arbejder med relations- og ressourceorienteret pædagogisk praksis
 • at vores fornemste opgaver er, at gøre vores unge klar til de spændende og svære overgange de er på vej imod
 • at arbejde med "growth mindset" for vores unge skaber positiv udvikling
 • at de bedste løsninger opnås i samarbejde med vores unge, deres forældre og andre kommunale eller eksterne samarbejdspartnere
 • at vores unge skal lære at tage ansvar for sig selv i fælleskabet og lære at tage ansvar for fælleskabet.

Vi søger:

 • Uddannet lærer med linefagskompetence i følgende fag: dansk og engelsk
 • Du må meget gerne have viden og erfaring som læsevejleder eller erfaring med at arbejde med ordblinde og tilhørende IT-værktøjer
 • Du har lyst til at undervise i, og har viden om værkstedsaktiviteter eller andre kreative aktiviteter
 • Du har erfaring i at arbejde med neuroaffektiv pædagogisk tilgang
 • Du trives med at arbejde i teams
 • Du har kendskab eller erfaring med MILIFE

Vi forventer, at du:

 • er ambitiøs på vores unges vegne
 • kan tage ansvar og tør udvikling
 • er fleksibel og kan tåle forandringer i en hverdag med unge mennesker, som har brug for din positive energi
 • kan reflektere over egen praksis og dit teams udvikling
 • har erfaring med formel og uformel læring
 • kørekort til bil (b)

Hvad kan du forvente af os:

Vi er en teoretisk og pædagogisk velfunderet skole med dygtige pædagoger og lærere. Du vil møde kollegaer og ledelse med høj faglig og pædagogisk kompetence. Vores miljø er uformelt og båret af glæden ved at arbejde med og omkring unge mennesker, som vi oplever trives og lykkes hos os. 

Vi vil være nysgerrige omkring de kompetencer og erfaringer du bringer til bordet, og vi glæder os til at udvikle vores heltidsundervisning sammen med dig.

Du vil få chancen for at gøre en forskel i elevernes liv og sætte dit tydelige fingeraftryk på deres rejse mod et godt unge- og voksenliv.

Du vil opleve kollegaer og ledelse, der vil teamsamarbejdet, og det understøttes af supervision.

Om os:

Vi er en kommunal ungdomsskole, der lige er flyttet i nye fantastiske lokaler, hvor vi er en del af ungemiljøet på Nordfyns Gymnasium sammen med gymnasiet og kommunens 10. klassecenter.

Foruden Erhvervslinjen består ungdomsskolens heltidsundervisning også af Fokusklassen, som er et tilbud for unge med en turbulent skolegang, der bl.a. har betydet massivt skolefravær.

Vi har ungdomsklubber i vores fire hovedbyer samt fritidsundervisning på relevante adresser i kommunen. Ungdomsklubberne og fritidsundervisningen tilbyder en bred vifte af fag og aktiviteter i vores unges frie tid, herunder også i weekender og ferier. Vores primære målgruppe er unge fra 7. klasse til og med det 18. år.

Vi er vant til at arbejde sammen med andre aktører på ungeområdet og prioriterer netværksdannelse meget højt.

Ansættelsestidspunkt: 1. august 2024

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Nærmere oplysninger om stillingen og skoletilbuddet fås ved henvendelse til afdelingsleder Maryam F. Larsen på tlf. 21 96 05 78 eller Ungdomsskoleinspektør Morten S. Schlægelberger på tlf. 92 43 94 54.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedhæftet CV og andre relevante bilag senest søndag den 16. juni 2024.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 20. juni 2024.

Her kan du læse mere om, hvad vi i Nordfyns Kommune mener, en attraktiv arbejdsplads er kendetegnet ved:
En attraktiv arbejdsplads - Nordfyns Kommune


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=533969cc)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Nordfyns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Nordfyns Kommune, Nordfyns Ungdomsskole, Højagervej, 5471 Søndersø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049540

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet